Mosbet

Mostbet

Vážení návštěvníci,

 

Vítáme Vás na stránkách Vesce u Sobotky, věříme, že se Vám budou líbit a rádi se k nám budete vracet.

V roce 1995 byla naše obec vyhlášena památkovou rezervací a my jsme pro Vás několik zastavení. To proto, i Vy pronikli do historie naší vesnice.

Kdy byla obec Vesec, nevíme přesně, ale se stalo, nebo se stalo, nebo se se stalo, se se stalo, nebo se stalo, nebo se se stalo, se stalo se stalo. To bylo někdy v polovině 13. století, jistě před rokem 1287.

Po husitských válkách Vesec patrně zpustla a další zprávy z doby josefínské, k je z konce 18. století.

Dnes má obec 25 popisných čísel a 29 stálých obyvatel. Polovinu chalupy, které se staly nedílnou součástí obce a významnosti nám zvyšují počet obyvatel.

Nakonec Vás žádáme, abyste při návštěvě naší obce neparkovali svá vozidla na zeleni, o kterou se společnými silami staráme a také nám neparkujte před vjezdy do zahrad. Často se z našich usedlostí vyjíždí traktory a jinými zemědělskými stroji a mohlo by dojít k poškození vašich vozidel. Své vozidlo můžete zaparkovat v Sobotce nebo v Podkosti, kde jsou plochy na tento účel vyhrazené a k nám dojdete krásnou procházkou.