Mosbet

Mostbet

Vesec 2003 – 2013

Jak se žije ve vesnické památkové rezervaci? Mnozí lidé, kteří se na nás stáhli za deset let změnil.

Stále se něco staví a opravuje. Přibylo mnoho nových střech, přeběhlých domů i celkové rekonstrukce bydlení. A to všechno tak, aby se navenek vlastně nic nezměnilo. Rázová vesnice musí zůstat stejná jako nikdo, a to je to nové. Nad všemi úpravami bdí přísné oko památkového úřadu. Potěšující je mládnutí a oživení obyvatel. V uplynulém desetiletí u nás byly tři svatby a nás po dvanácti letech nového občana. Byl slavnostně přijat do obce na vítání v Libošovicích. Věřím, že není poslední. Aby se necítil ve vsi osamocený, přibylo ke dvacítce vnoučat i pravnoučat od místních i chalupářů. O víkendech, prázdninách a velikonocích je ve vsi živo.Oživené babičky a dědečkové toužebně očekávané 1.září, kdy je zlatíčka opouštějí, alespoň přes týden.

Další velkou proměnou je oživení Hasičského sboru. Opět se scházíme, máme krásně opravené historické stříkačky, které jsou funkční. Sbor byl založen v roce 1899, vlastně nikdy nebyl jeho činnost přerušena. Aktivní jsou i chalupáři, proto se jedná o opatření, která se týkají volných dnů a dovolených. Výroční schůzky organizované v letním období jsou považovány za zajímavé povídání z kroniky nebo promítáním. Zpracovali jsme se sborník o tom, co se stalo od roku 2009. Odpovídá, že se jedná o rybář na návnady a přikrášlující vodě. prací. Každý rok se scházíme při pálení čarodějnic, kdy nechybí dobré jídlo, pití i nálada. Tak je to i při setkávání v létě. O tom, že je u nás hezky svědčí i to,to znamená, že v létě přijde na palubu veteráni - auta a motocykly, které se zastaví a dámy a dámy s velorexy trabanty. Ve Vesci mívají zastávku spojenou s procházkou nebo soutěžemi. Chcete-li zastavit, zastavení, které by znamenalo, by se stát státem, že se dostanou na různá témata (historie, komunikace, komunikace, komunikace, elektrifikace obce, filmování ve Vesci atd.). Za zpracované Veselé zastavení jsem byl jmenován na cenu . Za zpracované Veselé zastavení jsem jmenoval na cenu . Za zpracované Veselé zastavení jsem jmenoval na cenu Jivínského Štefana a všechna jsou uvedena na vebových stránkách www.vesecusobotky.cz . Založil je David Čáp a doplňuje povídání i fotografie z akcí ve vsi.Doplnění ještě povídání o natáčení ve vsi. V roce 2005 reklama na pivo Úspěšná, srovnatelná značka vyráběná za první republiky a dnes. V roce 2007 Česká televize natáčení na cestě, točilo se v č.1, 10, 15 s komentářem p.Donutila a p.Bartošky. V tomto roce, který se stal novějším natáčeným seriálem Nemocnice na kraji města. Následující rok Český rozhlas Praha 2 vysílal povídání o kronice a kronikářích v cyklu pořadu Odysea. V roce 2009 jsme se v pořadu Kluci v akci a natáčeli v č.4, stejně jako upoutávka na festivalu Jičín, město pohádky. Jak se dostat na tatínku do polepšovny pro TV Barrandov. Následovalo opět cestování, Kam na výlet. Natáčela televize Prima a lákala nás na Humprecht, Kost, do Sobotky, Vesce a Jičína.To bylo v roce 2011. Poslední natáčení patřilo absolventského filmu studenti Filmové školy, s obsazením opravdu mezinárodním.

Další novinky patří knihám. Vzdělávání Český ráj očima archeologie 300 tajemných míst a jejich příběh od PhDr.Jiřího Waldhausera CSc. (2006) nebo Český ráj - pohledy do zašlých časů od Karla Čermáka (2007). Krásné výlety do okolí Vesce nabízí i novou knihu Petra Luniaczka Putování za lidovou architekturou Jičínska, vydaná v roce 2012.

A teď co se nám nepovedlo. Nepodařilo se nám v obecních volbách na zástupce z Vesce do zastupitelstva i když jsme měli dva kandidáty. Je to škoda, rozhoduje se o nás bez nás. Majetek hasičů s uloženým na různých místech, i iv domácnostech členů sboru. Proti prodej jsme podali protestní petici, ale marně. Nevyhnuly se nám ani rozmary počasí. Dvůr uhodilo do topolu před č.15, jednou do topolu u doleního rybníka. Ten zásah blesku nepřežil a musel být skácen. Další informace jsou k dispozici na adrese. Co nás trápí už od roku 2006 je těžba v obecním lese v Plakánku. Na obecním palouku a cestě se skladají vytěžené kmeny a tady jsou nakládány na soupravy.Cesta i palouk jsou zcela zničené, procházka Plakánkem není možná. Zcela zničená je koryto potoka, která je chráněna protekcí a zbytky cest co tam ještě jsou. Naučná stezka otevřená v roce 2003 je také v dezolátním stavu. Vše se táhne už sedmý rok.

Ještě jedna věc změnila pohled z Vesce do pole. Jsou to rozsáhlé, nově vysázené sady na pozemcích bývalého statku Semtiny. Rostou tu třešně, hrušně i jabloně intenzivně pěstované. Na pole je zavedena závodní dráha, sítě na vysokých tyčích chrání úrodu před krupobitím a ptactvem. Sad je oplocený, aby zvěř nedělala na výsadbě škodu. To je právě jeden z hlavních důvodů, které se odráží od srnčí zvěře, oplocením pozemků ztratila možnost ukrytí. Pohled od Semtínské lípy připomíná okolní okolí Louky s chmelnicemi, kde jsou na pozemcích vztyčené tyče.

Jak vidíte, stále se děje iv takové malé vesnici jako jsme my. Tak zase za deset let nashledanou a probereme co se změnilo.

 

Marie Šimůnková, kronikářka Vesec u Sobotky