Mosbet

Mostbet

Elektrifikace obce

Když se pozorně rozhlédnete, nevidíte žádné elektrické vedení. Není to proto, že se u nás zastavil čas, ale z toho důvodu, že elektrické vedení vadilo při natáčení historických filmů. V roce 1983 byl položen elektrický kabel do země.

Jak to bylo se zaváděním elektřiny ve vsi, Vám přiblížíme zápisem v kronice. Společně s tehdejším kronikářem panem Josefem Tanečkem zavzpomínejme, jak to vlastně tenkrát všechno bylo.

Dne 9. února 1928 byla v hostinci ve Vesci uspořádána přednáška panem učitelem Brixím z Libošovic o elektrifikaci obce. Po přednášce usneseno bylo založit „Družstvo pro rozvod elektrické energie ve Vesci“ a tohoto večera jsme podepsali závazné přihlášky k tomuto družstvu se zápisným 50,-Kč pro každého člena a 5,-Kč členský příspěvek. Také byly požádány Družstevní podniky v Dražicích o definitivní rozpočet. Z tohoto rozpočtu vysvitlo, že nás bude polovic transformátoru a sekundární síť mimo přípojek stát 48 000,-Kč. Družstvo bylo ustanoveno kolem 20. března. Na uhrazení těchto 48 000,-Kč bylo počítáno 25 000,-Kč od obce, 380 podílů po 42,-Kč = 15.960,-Kč a ostatní si družstvo vypůjčí, kterýžto dluh se zaplatí subvencí, o kterou družstvo stát náš požádalo.

Dne 2. dubna se začal stavět transformátor na mém pozemku mezi Vescí a Nepřívěcí, kterýžto pozemek jsem družstvu přenechal i se škodou okolo budovy způsobenou za 234,-Kč. Stavbu prováděl stavitel Pokorný z Mnichova Hradiště. 
10. dubna začaly Družstevní podniky Dražické stavěti sekundární síť po obci a dne 5. května byla síť téměř hotova i s přípojkami. Dne 19. května ve 4 hodiny a 9 minut odpoledne připojovaly Dražické podniky naši obec na elektrickou síť. Transformátor pro naši obec zapínal pan starosta Jaroslav Brixí, pro Nepřívěc pan Josef Taneček, rolník z Nepřívěce. Po zapnutí proudu byla pořádána večeře a večer pokračoval přátelským večírkem, Všichni montéři z Dražic, kteří zde na síti pracovali s panem vedoucím montérem Řehákem, Loškem a Štechem se večírku zúčastnili. 


Dále se zúčastnil majitel koncese instalatérské pan inženýr Macoun a jeho zástupce Čeněk Pekař a jejich montéři, kteří zde domácí instalaci prováděli, pan Jančík a Poživil. Družstvo nechalo na slavnost tuto zabíti prasátko a dalo půl hektolitru plzeňského piva. Když se vypilo plzeňské, byl vyčepován ještě hektolitr kosteckého.

 

K slavnosti té byli též pozváni všichni sousedé, kteří se téměř všichni zúčastnili a bez rozdílu byli všichni pohoštěni jak pečínkou, tak pivem. K úhradě této slavnosti každý člen družstva dal 2,-Kč na podíl. Naše domácí kapela nám při tom hrála a vše se velice rozveselilo a při ranním svítání jsme konečně tento slavnostní večírek ukončili.