Mosbet

Mostbet

Hasičský sbor

„Na jaře 1899 byla zakoupena nová modernější stříkačka od firmy Smékal ze Smíchova, stála 700 zlatých. Když byla stříkačka zakoupena, bylo ujednáno, by ve zdejší obci byl založen hasičský sbor. Té věci ujal se pan František Havlík z č. 11 a podařilo se mu sbor dobrovolných hasičů sestaviti a jakožto veliteli vycvičiti, „ tak stojí v místní kronice.

A jak takový hasičský sbor před více než sto lety vypadal? Pokusím se vám to trošku přiblížit.

V roce 1899 měl vesecký hasičský sbor 24 zakládajících členů činných. Mezi nimi najdeme profese, které bychom mezi dnešními hasiči již neobjevili. Setkáváme se s velitelem, předsedou, jednatelem, pokladníkem, těžko bychom však v dnešním hasičském sboru hledali trubače (svolával mužstvo ke cvičení i k zásahu), stříkačníky, kteří obsluhovali berlovou stříkačku, lezce, což byli nejmladší obratní a odvážní členové sboru. Později se objevil i strojmistr a samaritán, který měl na starosti lékárničku a ošetřování raněných. Ještě později přibyl vzdělavatel. Mimo činné členy měl sbor i členy přispívající. Těmi byli občané z okolních vesnic, kteří finanční částkou přispívali do pokladny. Ze Zápisníku schůzí výborových a hromadných víme, že mezi ně v letech 1906 -09 patřili hostinský Karel Helikar a lesník Jan Knap z Podkosti, nájemce Semtinského dvora František Thoř, rolníci z Libošovic František a Oldřich Černých, František a Dominik Ortové ze Střehomi, hostinský Jan Brixí z Nepřívěce, rolníci František Brixí z Horního Bousova, Václav Svoboda z Markvartic, Jan Macoun z Oseka a další.

Každý hasičský sbor měl mimo členů činných a přispívajících i členy čestné. Mezi ně patřili významné osobnosti veřejného a politického života. Jejich jména byla ozdobena mnoha tituly. Byli to například dvorní rada Josef Ježek, rytíř z Pravomilu, prezident krajského sodu v Kutné Hoře, rodák z Vesce, dále reprezentant kosteckého velkostatku, polní maršálek Antonín Tůma z Waldkompfu, politik Jindřich Maštálka ze Sobotky, starosta obce Vesec a okresní samosprávy sobotecké František Havlík, ale také řada zasloužilých členů sboru…..

Abychom si udělali představu také o velikosti a majetku sboru, uvedu několik údajů z inventárního soupisu z roku 1941: stříkačka motorová, 230m dobrých hadic, 8m savic, v dobrém stavu je i stříkačka berlová. Nejstarší stříkačka pocházející z roku 1854 nemá kolo. Dále sbor vlastní dva žebříky – jeden hákový druhý nástřešní. Stříkačka je opatřena svítilnou a vzadu červeným odrazovým sklem. Mimo to máme dvě pochodně petrolejové. Osobních výzbrojů a pracovních obleků je pro 22 mužů. Dále máme 2 požární háky, 2 nosítka, lékárničku, 2 lopaty, 2 krumpáče, 2 vidle, 2 košťata, 11 džberů na vodu, objednány jsou 4 plynové masky.

         Jak postupně ubývalo obyvatel a členů, přibývalo nových funkcí, se kterými jsme se dosud při procházce historií veseckého hasičského sboru nesetkali. A tak se nám představuje organizační referent, preventista, kulturně propagační referent, referent mládeže, místo zbrojmistra a strojmistra nastupuje materiálový technik….

         Dne 4. dubna 2009 se konala obnovovací schůze členů Sboru dobrovolných hasičů ve Vesci. Následně 11. dubna 2009 se konala další schůze, kde bylo rozhodnuto o složení výboru, o umístění vývěsní skříňky na hasičské zbrojnici a proběhly volby. To už je další kapitola hasičského sboru ve Vesci.