Mosbet

Mostbet

Historie domů

O historii domů se dočteme v místní kronice. Každá usedlost má zde vyčleněny své vlastní stránky, kde jsou vedeny záznamy o majitelích, kdo kdy a za kolik dům koupil, s kým se oženil, kolik měli dětí a kam se odstěhovaly a kdo statek převzal.

Nedá se předpokládat, že současné domy pocházejí z doby, kdy začíná záznam v kronice. Tajemství jejich vzniku se podařilo poodhalit pomocí záklopních nápisů. Stříška u vrcholu štítu lomenice je zespodu uzavřena záklopou, záklopovým prknem. Na něm je záklopní nápis, který zpravidla obsahuje letopočet, iniciály a jméno vlastníků, pozdravy a různé průpovídky. Bývá tam i jméno stavitele, nebo jeho typická značka. Bohužel těchto záklopních prken se mnoho nezachovalo a protože jsou vystavena povětrnostním vlivům jsou i špatně čitelná.

Z nápisů, které se dochovaly, je jeden z č. 15. Zní „Tento grunt vystavěn s pomocí Boží nákladem Matěje Macouna 24. máje 1787“. V kronice byl skutečně v té době uveden jako vlastník usedlosti č. 15 Matěj Macoun. V č.11 záklopní nápis říká „Bůh žehnej domu tomu, postavili Matěj a Eleonora Linkovi roku 1808“. Ověřením zápisu v kronice opět máme potvrzeno, že v těchto letech grunt skutečně vlastnili. Č. 10 má záklopu s průpovídkou „Žehnej Bože domu tomu, vystavěl jsem nevím komu. Rok 1868“. Dá se předpokládat, že je to povzdech nad tím, že se v rodině narodily jenom dvě dcery a po jejich provdání jméno majitele zanikne. V č. 7 je nápis poměrně dlouhý „Pochválen buď Ježíš Kristus. S pomocí Boží vyzdvižen jest tento grunt nákladem Matěje Brychcyho s rodinou. Souseda z poctivé Obce Vesecké. Vynasnažil se prací svou Jan Hortlík mistr tesařský 30. září 1833. Poznámka o rodině je zde opodstatněná, protože Matěj Brixí měl se ženou Barborou 9 dětí, 5 synů a 4 dcery a všechny se dožily dospělosti, což nebývalo obvyklé. Tolik k záklopním nápisům z obecní kroniky.