Mosbet

Mostbet

Zastavení u kříže

U silnice při vjezdu do vsi stojí železný kříž na pískovcovém podstavci. Původně byl i kříž vytesaný z pískovce a stával na druhé straně silnice pod mohutnou lípou, jak je patrné z fotografie pořízené v roce 1935, kterou máme v kronice.

Nyní následuje opis z 1. kroniky obce Vesec str. 66.

Při erární silnici stojí kříž, který je nyní již rozpadlý. Roku 1859 byl opraven. Oprava stála 18 zlatých. Stály tam 2 jasany, ničko tam jsou vysázeny lípy při každé straně jedna. Co já jsem pamětníkem, pamatuji od roku 1887, stála tam již jen jedna lípa. To bylo z vůle štrastmistra (cestmistra) jičínského a pana děkana Palánka ze Sobotky.

V devadesátých letech předminulého století (189..) jel kolem toho kříže žid Gans ze Sobotky, buďto z neopatrnosti, nebo ze zlého úmyslu což nemohu tvrdit, vrazil do kříže vozem a kříž rozbil. Byl tenkrát odsouzen k znovuzřízení kříže. Gans dal sice kříž spravit, ale oprava ta dobře nedržela a tak se v létech válečných kříž rozsypal (1914 – 1918). Rozsypaný kříž u erární silnice znovuzřídila obec v dubnu 1929. O křížových dnech při procesí do Nepřívěce posvětil jej pan děkan Soukal.

V roce 1933 se zvyšovala erární silnice u vsi o šedesát centimetrů. V důsledku toho se musil upravit výjezd na státní silnici, aby nebylo takové stoupání. Okresní úřad zaplatil kámen a štěrk, dal vagon štěrku a obec štěrk položila (kámen a štěrk musela i dovézt). Okres postavil přes erární silnici nový most a obec položila od nového mostu kanalizaci a rybníček vedle silnice zavezla.

Vraťme se ke kříži a lípě u ní zasazené. Zasazena byla roku 1859 při opravě kříže. V roce 1936 byla silnice pokryta asfaltem a lípa začala usychat. V roce 1955 byla již úplně suchá, a přesto ji památkový úřad nedovolil skácet. Teprve když z ní začaly padat suché větve a ohrožovaly dopravu, byla poražena. Oprava kříže z pískovce neměla dlouhého trvání, a proto byl nahrazen křížem železným, který k tomu účelu věnoval pan Josef Macoun č. 9. Železný kříž pochází z pomníku rodu Janů z č. 9 z Vesce (1866 – 1889), který byl postaven na hřbitově v Nepřívěci. Tolik z kroniky.

Osamocený kříž bez ochrany stromu stál za silnicí až do poloviny devadesátých let minulého století. Několikrát byl vyvrácen, protože stál v zatáčce, nepomohlo ani umístění patníků a svodidel. Proto obec rozhodla, aby byl přemístěn na druhou stranu silnice k vjezdu do vsi. Je to kříž soukromý, který zřídili majitelé č. 1 na svém pozemku na památku nějaké události v rodině. Později byl pozemek vykoupen na stavbu silnice. Asi v roce 1995 pan Taneček z č. 16 a pan Držka z č. 24 přemístili kříž na druhou stranu silnice, kde stojí dnes. Je tak chráněn před neopatrnými řidiči.