Mosbet

Mostbet

Socha Nejsvětější Trojice

Otec Bůh s trojúhelníkovou svatbou drží v ruce krucifix s jeho syna a klečí na kouli, která byla odedávna symbolem nejvyšší moci. Na této kouli je reliéf holubice, jako symbolu Ducha svatého. Po stránce klečí dva andělíčci. Tyto sousoší patří k vrcholným dílům rodiny lidových sochařů. Pochází z roku 1834 bylo provedeno na místě z kamene vylomeného v Plakánku. Ještě více, je nutné, aby se některé prvky ještě přetrvaly z baroka. Na výstavě sochy je vytesán reliéf zobrazující svatou Starostu, dceru krále portugalského. Podivná legenda se váže k této svaté - je to vlastně pravoslavný Kristus, který je vždy zpodobňován v téměř ženském rouchu s dlouhými vlasy a vousy. K tomu kdosi vymyslel legendu, která se chtěla zasnoubit jen Kristu. Když ji chtěl její královský otec vdát, prosila Boha, aby ji zohavil a ráno se probudila s plnovousem. Za to ji dal král ukřižovat.

Reliéf ve Vesci je pokračováním legendy. Kdysi prý byl kolem sochy Starosty pohled na popravu nevinně obviněný houslista. Prosil sv. Starostu, aby mu pomohla k úderu všech z nohy kamenné sochy spadl střevíček. Houslista klečící u sv. Starosty a udiveně se rozhlíží po překvapených divácích je zachyceno na reliéfu. Zastavte se i Vy, protože podobná legenda Můžete prostudovat pouze na Pražském Hradě av Srbské Lužici.