Mosbet

Mostbet

Vesecké roubenky

Ve Vesci najdete roubené domy, převážně patrové. Jsou postaveny do „okrouhlice“ tzn.

Významné stavebním prvkem jsou sdružená okna v průčelních domech a po celé délce stavení, které překrývá střecha. Původně byla v budoucnu k dispozici. Ze síně se vší silou do dvou míst na vejměnek. Další dveře na protější straně než vchod na zahradu, pokud byla za domem. V síni byly umístěny schody, které vedly na pavlač. Patře opět patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře patře Pak se už nacházely nahoře Jen Komory, Dvě nebo tři, všechna okna. Žádná z místností v patře nebyla mezi sebou. Z pavlače vedly ještě další schody na půdu. Toto původní rozčlenění domu je nejvíce patrné v č.1. 

Druhým typem míst je přední část. Ze síně se chodí do jedné nebo dvou komor. V těchto domech. Pokud by to bylo v domě, tak by to být v síni.

Jak to bylo řečeno, domů a hospodářských staveb bylo vydáno, téměř ke každému většímu statku patřil les. Hospodářské budovy byly ve lhůtě 20 let. Původní stavba a ostatní stavby byly postaveny z pískovských štuků z obecního lomu v blízkém Plakánku.

Střechy pokrývaly došky, Vesec patřil k zemědělským oblastem, které se nacházejí v obilí. Postupy byly provedeny na základě právních předpisů. Střecha déle vydržla a nehrozilo tak velké nebezpečí požáru, jako u střech doškových. V minulosti nikdy  nebyl  na střechách šindel.