Socha Nejsvětější Trojice

Socha Nejsvětější Trojice

 

Socha Nejsvětější TrojiceOtec Bůh s trojúhelníkovou svatozáří drží v ruce krucifix s okorpusem svého syna a klečí na kouli, která byla odedávna symbolem nejvyšší moci. Na této kouli je reliéf holubice, jako symbolu Ducha svatého. Po stranách klečí dva andělíčci. Toto sousoší patří k vrcholným dílům rodiny lidových sochařů Zemanů. Pochází z roku 1834 a bylo tesáno na místě z kamene vylomeného v Plakánku. Přestože sousoší je empírové, některé prvky ještě přetrvaly z baroka. Na podstavci sochy je vytesán reliéf znázorňující svatou Starostu, dceru krále portugalského. Podivná legenda se váže k této svaté – je to vlastně pravoslavný ukřižovaný Kristus, který je vždy zpodobňován v téměř ženském rouchu s dlouhými vlasy a vousy. K tomu kdosi vymyslel legendu o panně, která se chtěla zasnoubit jen Kristu. Když ji chtěl její královský otec vdát, prosila Boha, aby ji zohavil a ráno se probudila s plnovousem. Za to ji dal král ukřižovat.

 

Reliéf ve Vesci je pokračováním legendy. Kdysi prý byl kolem sochy Starosty veden na popravu nevinně obviněný houslista. Prosil sv. Starostu, aby mu pomohla a tu k údivu všech z nohy kamenné sochy spadl střevíček. Houslista klečící u sv. Starosty a udiveně se rozhlížející po překvapených divácích je zachycen na reliéfu. Zastavte se i Vy, protože podobnou legendu můžete spatřit pouze na Pražském Hradě a v Srbské Lužici.